Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

กรกฎาคม 2559 (M&E)

- สถานีสำโรง (E15) : C3(M&E work)    สามารถเข้าทำงานได้

ตั้งแต่วันที่  15 ก.ค.59  ในพื้นที่ตาม Plan Layout ด้านล่าง ดังนี้

o   แนว Ticket Office 1
o   ห้อง Ticket Office 2
o   ห้อง Public Area

ใส่ความเห็น