Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

พฤศจิกายน 2558 (Samrong Bridge)

- งานก่อสร้างโครงสร้างรับทางวิ่งยกระดับ (Elevated Structures)  ในช่วงสะพานข้ามคลองสำโรง

- งานเก็บรายละเอียดและคืนผิวจราจร จะเริ่มเมื่องานก่อสร้าง โครงสร้างเสา, คาน, พื้นรับทางวิ่งยกระดับแล้วเสร็จ

ใส่ความเห็น