Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

พฤศจิกายน 2558 (Depot)

- ติดตั้งเหล็กเสริม Parapet ที่ Washing Plant ในพื้นที่ Depot

- งานขุดบ่อ Canal ในพื้นที่ Depot

- งานผลิต แปเหล็กที่โรงงาน Hi Steel อ.ภาชี จ.อยุธยา

- งาน E&M ในอาคาร OCC , Main Workshop

- งานก่อฉาบและงานสถาปัตยกรรมในอาคาร OCC

- งานติดตั้งวงกบ บานประตู ช่องลม ในอาคาร OCC

 

ใส่ความเห็น