Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

สิงหาคม 2558 (Depot)

- ยกและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กของอาคาร Stabling

- ยกและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก Steb ล่าง ของอาคารศูนย์ควบคุม (OCC)

- ยกและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก Main Building ของอาคารศูนย์ควบคุม (OCC)

- งานก่อฉาบและเดินระบบ E&M ภายในอาคาร

- งานทาสีรองพื้นภายในอาคาร

 

ใส่ความเห็น