Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

กันยายน 2557 (Samrong Bridge)

- งานก่อสร้างฐานรากทางวิ่งยกระดับ (Mainline) ใต้สะพานข้ามคลองสำโรง

- งานเก็บรายละเอียดและคืนผิวจราจร จะเริ่มเมื่องานก่อสร้าง โครงสร้างเสา Piers รับทางวิ่งยกระดับแล้วเสร็จ

ใส่ความเห็น