Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

กุมภาพันธ์ 2557(Track Works)

- งานล้อมรอบบริเวณ Stock Yard ด้วย Chain-link Fence

- งานเตรียมการก่อสร้าง Warehouse เพื่อจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ งานระบบราง

- งานสำรวจและวางแนวติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ของ Warehouse

ใส่ความเห็น