Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

กุมภาพันธ์ 2557 (Stations)

E15 : ดำเนินการตัดหัวเสาเข็มสถานีและเตรียมงานก่อสร้างฐานราก Pier 45 โซน 1 บริเวณสะพานข้ามคลองสำโรง

E16 : ดำเนินการก่อสร้างเสา Pier 75-78 โซน 2 บริเวณ Big C ปู่เจ้าฯ

E17 : ดำเนินการก่อสร้างเสา Pier 133-135 โซน 2 บริเวณหน้าโรงงานสังกะสีไทย

E18 : ดำเนินการก่อสร้างเสา Pier 178-181 โซน 2 บริเวณหน้าโรงเรียนนายเรือ

E19 : ดำเนินการก่อสร้างเสาและฐานราก Pier 203-206 โซน 3 บริเวณแยกศาลากลาง

E20 : ดำเนินการก่อสร้างเสาเข็ม Barrette ของสถานี Pier 255-256 โดย Rig no.7,โซน 3 บริเวณคลองบางปิ้ง

E21 : ดำเนินการก่อสร้าง Pier 282,284-287 โซน 3 บริเวณ Big C สมุทรปราการ

E22 : ดำเนินการกด Sheet Pile เพื่อทำ Pile Caps Pier 305, 308-310 โซน 3

E23 : ดำเนินการก่อสร้างเสา Pier 341-346 โซน 4 บริเวณซอยเทศบาลบางปู 50

 

ใส่ความเห็น