Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

พฤศจิกายน 2556

- ณ ปัจจุบันนี้ รฟม.และที่ปรึกษาสรุปให้พื้นที่ Park & Ride ดำเนินการเป็นรูปแบบลานจอดรถ

  แบบ Parking Lot (ไม่มีอาคารจอดรถ)

- ที่ปรึกษาได้ออก Instruction ให้ผู้รับจ้าง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556

- ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างรายละเอียดและกรอบวงเงินเพื่อนำเสนอต่อ รฟม. ผ่านทางที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น