Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

กรกฎาคม 2556 : ทางวิ่ง (Main Line)

1.   งานทำ Pier Head บริเวณสะพานลอย หน้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ ฝั่งขาออก

2.   งานทำฐานราก , Pier Head หน้าโรงเรียนปราณีเนาวบุตร ฝั่งขาเข้า

3.   งานทำฐานราก , Pier Head บริเวณ ซอย สุขุมวิท 27

4.   งานรื้อย้ายท่อประปา ของการประปานครหลวง หน้าวัดมหาวงษ์

(5-7).งานทำฐานราก,เสา ขั้นที่ 1 และ Pier Head หน้าโรงเรียนสมุทรปรากร

8.   งานทำเสา และ ฐานราก บริเวณ ซอย เทสบาลบางปู 50

9.   งานทำฐานราก,เสา ขั้นที่ 2 หน้าโรงเรียนปราณีเนาวบุตร

10.งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอยเทศบาลบางปู 51

หมายเหตุ ลำดับรูป จากซ้ายไปขวา และ บนลงล่าง

ใส่ความเห็น