Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.45 น.อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีเรืออากาศตรีวิฑูรย์ แก้วมา รองผู้จัดการโครงการ นายสุธินันท์ จารุศักดิ์ Civil Work Manager นายประยูร เตชะจินดา  Resident Engineer Spe. -1 Civil Work นายบุณย์ธัญญ์ นิมมานันท์ Deputy Resident Engineer 2 นายสุธนัย วาศ์สารภีให้การต้อนรับและบรรยาย

ข่าวสารล่าสุด:

ใส่ความเห็น