Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 5/2559

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา GBSCและ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่ถูกต้องและให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีจากสถานการณ์จำลอง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนตามแนวสายทางของโครงการได้แก่ ชุมชนบางด้วน หมู่ 8 และหมู่บ้านศุภกร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50-60 ท่านและในการนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบเครื่องดับเพื่อให้แก่ทั้ง 2 ชุมชน จำนวน ชุมชนละ 5 เครื่อง โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้มอบ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนนั้นใกล้กับสถานีเอราวัณ

ข่าวสารล่าสุด:

ใส่ความเห็น