Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซ่อมผิวการจราจร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เจ้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้เส้นทางจราจรตลอดแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการฯตลอดมา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทาง จึงได้ซ่อมแซมสภาพผิวการจราจรโดยรอบพื้นที่การดำเนินงานโครงการก่อสร้างฯ ที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ข่าวสารล่าสุด:

ใส่ความเห็น