Get Adobe Flash player
คลังเก็บ
แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมชุมชนสดใสในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ชุมชนสดใสในแนวสายทาง” ครั้งที่ 2/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน โดยมีชุมชนบางด้วนหมู่ 8 และชุมชนใกล้เคียง แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมีนางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผอ.สผว. เป็นผู้แทน รฟม. มอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมซุ้มบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตรวจสุขภาพ การสอนทำกระเป๋าลดโลกร้อน และการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน จากหน่วยกู้ภัย รฟม.

โครงการร่วมใส่ใจ สังคมไทยพัฒนา “กิจกรรมคิดส์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานฯ ในการเปิดงาน กลุ่มบริษัที่ปรึกษา GBSC และผู้รับจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการร่วมใส่ใจสังคมไทยพัฒนา “กิจกรรมคิดส์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 2/2559 โดยนำนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่่างสมุทรปราการ และนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างและเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโครงการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณหัวลำโพง เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์

โครงการ ร่วมใส่ใจสังคมไทยพัฒนา “คิดส์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานฯ ในการเปิดงาน กลุ่มบริษัที่ปรึกษา GBSC และผู้รับจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการร่วมใส่ใจสังคมไทยพัฒนา “กิจกรรมคิดส์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 1/2559 โดยนำนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ รับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างและเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโครงการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณหัวลำโพง เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 5/2559

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา GBSCและ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่ถูกต้องและให้ประชาชนได้ฝึกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีจากสถานการณ์จำลอง โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนตามแนวสายทางของโครงการได้แก่ ชุมชนบางด้วน หมู่ 8 และหมู่บ้านศุภกร ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50-60 ท่านและในการนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบเครื่องดับเพื่อให้แก่ทั้ง 2 ชุมชน จำนวน ชุมชนละ 5 เครื่อง โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้มอบ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนนั้นใกล้กับสถานีเอราวัณ